Vademecum zmian w dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.

Vademecum dokumentacji pracowniczej to zestaw materiałów związanych ze zmianami, jakie weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Opracowanie ma bardzo szeroki zakres merytoryczny, dzięki czemu w jednym miejscu znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.

Dowiedz się więcej

Co zyskasz?

Kompendium wiedzy

Vademecum to ponad 30 gotowych do wykorzystania wzorów dokumentów wraz z komentarzami ekspertów, które ułatwią Ci zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Wzbogacone jest także łatwą w odbiorze analizą aktów prawnych oraz dodatkowymi elementami powiązanymi tematycznie z obszarem dokumentacji kadrowej, m.in.: RODO, praktycznymi aspektami zmian w przepisach, czy objaśnieniami pojęć informatycznych.

Wieloaspektową analizę zmian

Materiał współtworzyli wybitni specjaliści z dziedziny prawa pracy, RODO, radcy prawni, inspektorzy pracy oraz praktycy z wieloletnim doświadczeniem w obszarze kadrowo-płacowym. Dzięki temu merytorycznie wykracza on znacząco poza obszar związany stricte ze zmianami w dokumentacji pracowniczej. Omówiona została m.in. bardzo istotna zależność pomiędzy ww. zmianami a innymi aktami prawnymi, np. w kontekście ochrony danych osobowych, relacji na linii: pracodawca-ZUS, czy efektywnego zastosowania nowych przepisów w praktyce.

Przystępną formę merytoryczną

Vademecum w bardzo przystępny sposób przedstawia problematykę zmian w przepisach dotyczących dokumentacji pracowniczej. Opracowanie zawiera szczegółowe komentarze i analizy, a całość uzupełniają infografiki oraz nagrania wideo objaśniające najważniejsze zagadnienia, kładąc przy tym szczególny nacisk na ich aspekt praktyczny.

Łatwy i szybki dostęp 24 h/7

Całość materiału dostępna jest o każdej porze i z dowolnego miejsca – wystarczy dostęp do internetu. Wszystkie najważniejsze informacje zebrane są w obrębie jednej platformy informatycznej, a przejrzysta, multimedialna i bardzo czytelna forma opracowania, pozwoli Ci na szybkie i skuteczne odszukanie interesujących treści oraz przyswojenie niezbędnej wiedzy.

Praktyczne rozwiązania

Vademecum nie ogranicza się do szczegółowego objaśnienia zmian w przepisach, ale zawiera propozycje gotowych praktycznych rozwiązań w tym zakresie. Jednym z nich jest e-Teczka – nowoczesna platforma informatyczna do zarządzania dokumentacją kadrową. Z materiału dowiesz się m.in. jak łatwo i szybko zamienić tradycyjne papierowe archiwum dokumentacji pracowniczej na efektywne elektroniczne repozytorium.

Jakość i profesjonalizm

Polskie Centrum Kadrowo-Płacowe posiada 15-letnie doświadczenie w obszarze kadr i płac. Jesteśmy jedną z największych firm szkoleniowych w Polsce i tym samym pewnym partnerem biznesowym. Współpracujemy z wybitnymi ekspertami w dziedzinie prawa pracy, autorami wielu programów szkoleniowych i publikacji naukowych. Z naszych usług skorzystało już blisko 18 tysięcy firm, w ramach których przeszkoliliśmy ponad 100 tys. osób.

Kompendium wiedzy

Vademecum to ponad 30 gotowych do wykorzystania wzorów dokumentów wraz z komentarzami ekspertów, które ułatwią Ci zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Wzbogacone jest także łatwą w odbiorze analizą aktów prawnych oraz dodatkowymi elementami powiązanymi tematycznie z obszarem dokumentacji kadrowej, m.in.: RODO, praktycznymi aspektami zmian w przepisach, czy objaśnieniami pojęć informatycznych.

Wieloaspektową analizę zmian

Materiał współtworzyli wybitni specjaliści z dziedziny prawa pracy, RODO, radcy prawni, inspektorzy pracy oraz praktycy z wieloletnim doświadczeniem w obszarze kadrowo-płacowym. Dzięki temu merytorycznie wykracza on znacząco poza obszar związany stricte ze zmianami w dokumentacji pracowniczej. Omówiona została m.in. bardzo istotna zależność pomiędzy ww. zmianami a innymi aktami prawnymi, np. w kontekście ochrony danych osobowych, relacji na linii: pracodawca-ZUS, czy efektywnego zastosowania nowych przepisów w praktyce.

Przystępną formę merytoryczną

Vademecum w bardzo przystępny sposób przedstawia problematykę zmian w przepisach dotyczących dokumentacji pracowniczej. Opracowanie zawiera szczegółowe komentarze i analizy, a całość uzupełniają infografiki oraz nagrania wideo objaśniające najważniejsze zagadnienia, kładąc przy tym szczególny nacisk na ich aspekt praktyczny.

Łatwy i szybki dostęp 24 h/7

Całość materiału dostępna jest o każdej porze i z dowolnego miejsca – wystarczy dostęp do internetu. Wszystkie najważniejsze informacje zebrane są w obrębie jednej platformy informatycznej, a przejrzysta, multimedialna i bardzo czytelna forma opracowania, pozwoli Ci na szybkie i skuteczne odszukanie interesujących treści oraz przyswojenie niezbędnej wiedzy.

Praktyczne rozwiązania

Vademecum nie ogranicza się do szczegółowego objaśnienia zmian w przepisach, ale zawiera propozycje gotowych praktycznych rozwiązań w tym zakresie. Jednym z nich jest e-Teczka – nowoczesna platforma informatyczna do zarządzania dokumentacją kadrową. Z materiału dowiesz się m.in. jak łatwo i szybko zamienić tradycyjne papierowe archiwum dokumentacji pracowniczej na efektywne elektroniczne repozytorium.

Jakość i profesjonalizm

Polskie Centrum Kadrowo-Płacowe posiada 15-letnie doświadczenie w obszarze kadr i płac. Jesteśmy jedną z największych firm szkoleniowych w Polsce i tym samym pewnym partnerem biznesowym. Współpracujemy z wybitnymi ekspertami w dziedzinie prawa pracy, autorami wielu programów szkoleniowych i publikacji naukowych. Z naszych usług skorzystało już blisko 18 tysięcy firm, w ramach których przeszkoliliśmy ponad 100 tys. osób.

Co zawiera
Vademecum?

Wzory dokumentów

Zmiany w dokumentacji pracowniczej generują potrzebę stworzenia i wykorzystywania przez działy kadr i płac wielu nowych typów dokumentów. W tym celu stworzyliśmy zestaw ponad 30 gotowych wzorów dokumentów wraz z komentarzami, m.in. z takich zakresów tematycznych jak: skrócenie czasu przechowywania dokumentacji, realizacja obowiązków informacyjnych przez pracodawcę, zmiany w aktach osobowych czy ewidencji czasu pracy.

Najważniejsze punkty ustawy

Formalny język przepisów prawa jest zazwyczaj zawiły i rozbudowany. Z tego względu materiał zawiera przystępne opracowanie ustawy, w którym język prawniczy zamieniony został na prostszy i łatwiejszy w odbiorze. Najważniejsze zapisy dodatkowo wyszczególniono i objaśniono.

Komentarze wideo

Tworząc niniejsze opracowanie oraz biorąc pod uwagę złożoność poruszanej tematyki, duży nacisk położyliśmy na przystępność w odbiorze treści merytorycznych. W tym celu pliki tekstowe i infografiki zostały wzbogacone o zestaw profesjonalnych materiałów wideo. Eksperci tłumaczą w nich zawiłości zmian w przepisach, zwracając szczególną uwagę na ich praktyczne zastosowanie.

Słownik terminów informatycznych

W dobie powszechnej informatyzacji coraz więcej przepisów prawa dotyczących pozornie niezwiązanych z tematyką IT zagadnień, odwołuje się bezpośrednio do tej terminologii. Nie inaczej jest w przypadku samej ustawy oraz rozporządzenia wykonawczego dotyczących zmian w dokumentacji pracowniczej. Zawierają one cały szereg specjalistycznych pojęć, a jako przykłady mogą posłużyć np. następujące zwroty: metadane, plik XML, digitalizacja czy certyfikat SSL. Aby ułatwić Ci odbiór tych treści, stworzyliśmy przejrzysty i łatwy w użyciu słownik terminów informatycznych.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Bazując na doświadczeniach szkoleniowych i zapytaniach kierowanych do naszych ekspertów przez pracowników działów kadrowo-płacowych stworzyliśmy zestaw pytań i odpowiedzi dotyczących dokumentacji kadrowej. To duża dawka merytorycznej wiedzy w pigułce z naciskiem na praktyczny aspekt nowych przepisów.

Quiz

Interaktywny QUIZ pozwoli zweryfikować poziom wiedzy o zmianach w dokumentacji pracowniczej zarówno przed, jak i po zapoznaniu się z całością materiałów merytorycznych. Pytania opierają się na realnych przykładach, dzięki czemu zweryfikujesz, czy potrafisz wykorzystać w praktyce pozyskaną wiedzę i ewentualnie z jaką częścią materiału powinieneś zapoznać się ponownie.

e-Teczka

Jedną z najistotniejszych zmian w przepisach od 01.01.2019 r. jest zrównanie postaci elektronicznej dokumentacji pracowniczej, z postacią tradycyjną - papierową. Otwiera to dla firm możliwość zmiany dotychczasowej formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej na elektroniczną, co zapewni duże oszczędności i usprawni bieżącą pracę z dokumentami. Materiał zawiera opis gotowego rozwiązania informatycznego w tym zakresie. e-Teczka to nowoczesna platforma do zarządzania i archiwizacji dokumentacji pracowniczej w pełni dostosowana do najnowszych zmian w przepisach.

Wzory dokumentów

Planowane zmiany w dokumentacji pracowniczej generują potrzebę stworzenia i wykorzystywania przez działy kadr i płac w ich bieżącej pracy wielu nowych typów dokumentów. W tym celu stworzyliśmy zestaw ponad 30 gotowych wzorów dokumentów wraz z komentarzami, m.in. z takich zakresów tematycznych jak: skrócenie czasu przechowywania dokumentacji, realizacja obowiązków informacyjnych przez pracodawcę, zmiany w aktach osobowych czy ewidencji czasu pracy.

Najważniejsze punkty ustawy

Formalny język przepisów prawa jest zazwyczaj zawiły i rozbudowany. Z tego względu materiał zawiera przystępne streszczenie ustawy, w którym język prawniczy zamieniony został na prostszy i łatwiejszy w odbiorze. Najważniejsze zapisy dodatkowo wyszczególniono i objaśniono.

Komentarze wideo

Tworząc niniejsze opracowanie oraz biorąc pod uwagę złożoność poruszanej tematyki, duży nacisk położyliśmy na przystępność w odbiorze treści merytorycznych. W tym celu pliki tekstowe i infografiki zostały wzbogacone o zestaw profesjonalnych materiałów wideo. Eksperci tłumaczą w nich zawiłości zmian w przepisach, zwracając szczególną uwagę na ich praktyczne zastosowanie.

Słownik terminów informatycznych

W dobie powszechnej informatyzacji coraz więcej przepisów prawa dotyczących pozornie niezwiązanych z tematyką IT zagadnień, odwołuje się bezpośrednio do tej terminologii. Nie inaczej jest w przypadku samej ustawy oraz rozporządzenia wykonawczego dotyczących zmian w dokumentacji pracowniczej. Zawierają one cały szereg specjalistycznych pojęć, a jako przykłady mogą posłużyć np. następujące zwroty: metadane, plik XML, digitalizacja czy certyfikat SSL. Aby ułatwić Ci odbiór tych treści, stworzyliśmy przejrzysty i łatwy w użyciu słownik terminów informatycznych.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Bazując na doświadczeniach szkoleniowych i zapytaniach kierowanych do naszych ekspertów przez pracowników działów kadrowo-płacowych stworzyliśmy zestaw pytań i odpowiedzi dotyczących dokumentacji kadrowej. To duża dawka merytorycznej wiedzy w pigułce z naciskiem na praktyczny aspekt nowych przepisów.

Quiz

Interaktywny QUIZ pozwoli zweryfikować poziom wiedzy o zmianach w dokumentacji pracowniczej zarówno przed, jak i po zapoznaniu się z całością materiałów merytorycznych. Pytania opierają się na realnych przykładach, dzięki czemu zweryfikujesz, czy potrafisz wykorzystać w praktyce pozyskaną wiedzę i ewentualnie z jaką częścią materiału powinieneś zapoznać się ponownie.

e-Teczka

Jedną z najistotniejszych zmian w przepisach od 01.01.2019 r., jest zrównanie postaci elektronicznej dokumentacji pracowniczej, z postacią tradycyjną - papierową. Otwiera to dla firm możliwość zmiany dotychczasowej formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej na elektroniczną, co zapewni duże oszczędności i usprawni bieżącą pracę z dokumentami. Materiał zawiera opis gotowego rozwiązania informatycznego w tym zakresie. e-Teczka to nowoczesna platforma do zarządzania i archiwizacji dokumentacji pracowniczej, w pełni dostosowana do najnowszych zmian w przepisach.

Zobacz wideo

Dowiedz się jak wygląda Vademecum i co w nim znajdziesz

Referencje

Kompleksowe i profesjonalnie przygotowane opracowanie. Najbardziej zależało mi na gotowych wzorach dokumentów które wykorzystałam, ale równie praktyczna okazała się analiza zmian w raportowaniu do ZUS. Bardzo pomógł mi też słownik terminów informatycznych, bo w ustawie jest ich naprawdę dużo.
Elwira Ścisławska
Mentorium
Bardzo dobry merytorycznie materiał. Dla mnie olbrzymim plusem jest to, że poza plikami tekstowymi zawiera również filmy z komentarzami ekspertów - taką formę przekazu od zawsze preferowałam. Przydatne okazały się wzory dokumentów i komentarze odnośnie RODO. Miłą ciekawostką jest również quiz tematyczny, który wskazał mi elementy z jakimi musiałam zapoznać się ponownie.
Weronika Czarnecka-Wójcik
Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych
Już na samym początku mile zaskoczył mnie bardzo szeroki zakres treści merytorycznych oraz łatwość dotarcia do nich. Komentarze ekspertów pomagają zrozumieć materiał, który jest obszerny i często skomplikowany. Dzięki Vademecum wzrasta świadomość, na jak wiele innych obszarów wpływają zmiany w dokumentacji pracowniczej.
Anna Skoczeń
Praska Giełda Spożywcza S.A.

Jak uzyskać dostęp?

 • KROK 1

  Kliknij w „Zamów teraz”.

 • KROK 2

  Wypełnij dokładnie formularz zamówienia - od tego zależy poprawność danych na fakturze.

 • KROK 3

  Zapłać jak Ci wygodnie: przez Internet lub przelewem tradycyjnym.

 • KROK 4

  Otrzymasz wiadomość e-mail, a w niej dane dostępowe do platformy internetowej.

Od teraz możesz cieszyć się nieograniczonym dostępem do najbardziej kompleksowego zasobu wiedzy na temat zmian w dokumentacji pracowniczej. Z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, za jedyne 590 zł netto.

Kontakt

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy. Wyślij wiadomość poprzez formularz kontaktowy lub zadzwoń.

podaj swoje imię i nazwisko
niepoprawny adres e-mail
Zadzwoń: (42) 235 30 60

Administratorem Twoich danych osobowych jest IQ2 Górski, Fiedorowicz sp.j. z siedzibą w Łodzi (93-119), ul. Nieszawska 20/26, numer KRS 0000325281. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.